Artikelindex

Kwaliteitskostenonderzoek

Om tot een goed inzicht te komen in de omvang van de verborgen fabriek kan een kwaliteitskostenonderzoek een nuttig hulpmiddel zijn. Een kwaliteitskostenonderzoek heeft tot doel een (globaal) inzicht te krijgen in de omvang van de kwaliteitskosten en daarmee in de omvang van de verborgen fabriek. Het spreekt voor zich dat als men de verborgen fabriek wil elimineren, men moeten gaan werken aan het terugdringen van de faal- en de beoordelingskosten. De preventiekosten zullen hierdoor toenemen.

In een kwaliteitskostenonderzoek moeten we proberen de verschillende kostengroepen te kwantificeren, waardoor we gericht besluiten kunnen nemen over het gebied waar we verbeteringen willen aanbrengen.