Artikelindex

Fiscaal gerichte boekhouding helpt niet

In de meeste bedrijven is een boekhouding aanwezig waarin heel precies wordt bijgehouden wat de kosten en opbrengsten zijn. Helaas is deze boekhouding opgesteld naar fiscale maatstaven. Omdat de fiscus een andere definitie aanhoudt van kosten en opbrengsten, zal deze boekhouding niet de omvang van de kwaliteitskosten geven. Zo zal er bijvoorbeeld wel een urenverantwoording kunnen worden bijgehouden, maar wordt er slechts een onderscheid gemaakt in productieve en niet-productieve uren. Zo zal een medewerker die tijd besteedt aan het verbeteren van het proces, doorgaans als niet productief te boek staan. Dit is geen stimulans voor de organisatie om tijd te investeren in preventieve zaken!

Verder zullen de uren die bijvoorbeeld een kwaliteitsinspecteur besteedt, worden gezien als indirecte uren, terwijl de uren van een belastinginspecteur wel als directe uren worden gezien. De verhouding 'indirect versus direct' is voor vele boekhouders een belangrijk stuurmiddel. Indirecte uren worden immers meestal niet gezien als het genereren van toegevoegde waarde en moeten dus worden vermeden. Aan de andere kant zullen de uren die een productiemedewerker besteedt aan het repareren van afgekeurde producten, wel worden gezien als directe en daarmee productieve tijd.