Radio frequency Identification - RFID

De interesse in de toepassing van Radio Frequency Identification (RFID) technology in logistieke operaties is nog nooit zo hoog geweest. Draadloze identificatie en tracking met behulp van RFID vertegenwoordigd een nieuwe manier om dergelijk operaties uit te voeren.

Vanzelfsprekend komen hier nieuwe voordelen, maar ook uitdagingen door naar voren. (Potentiële) gebruikers moeten de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van RFID leren kennen.

RFID, wat is dat eigenlijk?

Elk colablikje, elk bankbiljet, elke spoorbiels zijn eigen unieke code. Dat is kort gezegd de belofte van de Electronic Product Code (EPC): een wereldwijde, centraal geregistreerde nummeringstandaard. De EPC kan de inhoud zijn van Radio Frequency Identification (RFID) tags: chips met een kleine antenne die op producten geplaatst kunnen worden. Van de technologie wordt veel verwacht omdat het in theorie toeleveringsketens transparant maakt, en zo tot kostenbesparingen kan leiden.

Lees meer...

Succes in het bieden van toegevoegde waarde

Er zijn natuurlijk ontelbare toepassingen denkbaar voor RFID in logistieke operaties. De meeste van die toepassingen zullen echter stranden in een andere wijze van toepassen van de barcode. Gewoon simpele product identificatie. De kracht van RFID moeten we juist zoeken in de toegevoegde waarde binnen de logistiek.

Lees meer...

In 10 stappen naar RFID

Een gedegen voorbereiding is van essentieel belang bij het invoeren van automatische productidentificatie door middel van RFID. Een automatisch identificatiesysteem, zoals een RFID, is veel meer dan alleen maar een verzameling informatieverwerkende apparatuur en bijbehorende software. Invoering van zo'n systeem gaat namelijk enorm veel zaken in het bedrijf beïnvloeden. Er moet dus vooraf worden nagedacht over het waarom, over de voorwaarden, het beoogde doel, te verwachte resultaten en over de aanpak van de invoering.

Lees meer...

Vijf mythes rondom toepassing RFID

Alhoewel de toepassing van RFID langzaam op gang komt, blijft de inzet in een schaalgrootte zoals bij de barcode nog uit. Acceptatie van nieuwe technologie kost tijd, maar wordt tegelijkertijd beperkt door mythes die een brede adaptie in de weg staan. Een overzicht van de belangrijkste mythes.

Lees meer...