Artikelindex

Welke RFID tags zijn er verkrijgbaar?

Een tag (of zender of transponder) is de eigenlijke datadrager en is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Kenmerkende verschillen in uitvoering zijn:

 • actief of passieve tags
 • afmetingen
 • batterijgebruik
 • leesafstand
 • temperatuurbereik

Actief of passief

Het belangrijkste verschil in uitvoering en toepassing wordt bepaald door of het een actieve of passieve tag betreft. Bij actieve tags wordt de energie verzorgd door een eigen energiebron (een interne batterij) om de transponder te laten functioneren. Op deze intelligente transponders kunnen sensoren worden aangesloten om uw processen (Bijvoorbeeld temperatuur, vochtigheid, e.d.) continue en draadloos te monitoren. Bij passieve transponders verzorgt de reader een krachtig radiosignaal, die via de antenne van de tag de chip voorziet van energie. Een passieve transponder bestaat uit een elektronische chip met daar aan verbonden een draadgewonden of geëtste antenne van koper of van ander metaal.

De belangrijkste voordelen van een actieve tag zijn:

 • Er is een grotere lees- en schrijfafstand mogelijk.
 • Er is een snellere respons van de tags. De meeste systemen gebruiken de energie van de ontvanger om de benodigde eigen voedingsspanning op te bouwen. Dit houdt in dat het veld voldoende sterk moet zijn, terwijl er op grotere afstand enige tijd nodig is om voldoende energie in de tag te verzamelen om te kunnen functioneren. Bij systemen met een batterij is dat niet nodig, zodat de tag bij én een kleiner veld én vrijwel onmiddellijk kan reageren. Sommige systemen met een batterij gebruiken die batterij echter alleen om de geheugeninformatie vast te houden. Voor dergelijke systemen geldt dit voordeel dus niet.
 • Er zijn onbeperkte en snellere schrijfmogelijkheden. Door de aanwezigheid van een batterij kunnen zgn. RAM-geheugens worden gebruikt. Deze geheugens kunnen vaak snel en onbeperkt en zeer snel beschreven worden. Voor systemen zonder batterij, waarbij wel naar de tag geschreven kan worden, wordt meestal gebruik gemaakt van EEPROM-geheugens. Deze geheugens mogen doorgaans maximaal 10.000-100.000 keer beschreven worden, terwijl voor iedere schrijfactie 1 tot 10 ms programmatijd nodig is. De EEPROM geheugens kunnen de informatie minstens 10 jaar vasthouden. Een alternatief voor de EEPROM is de FRAM, waarmee grotere schrijfafstanden mogelijk worden.

De nadelen van actieve tags zijn echter:

 • De kans dat een batterij leeg of defect raakt, is vele malen groter dan de kans dat een tag anderszins niet meer functioneert.
 • Het temperatuurbereik van de tag wordt beperkt door die van de batterij.
 • De levensduur van een batterij is beperkt tot 5 à 10 jaar.

Afmetingen

De tags of transponders zijn er in allerlei afmetingen. De kleinere types zijn de glastransponders met afmetingen van ca. 2 x 12 mm (diameter x lengte) en de minitransponders: schijfjes van ca. 6 x 1,5 mm (diameter x dikte) De leesafstand van minitransponders is echter geringer: lezen <200mm, schrijven <380 mm. De kleinste transponder met geïntegreerde spoel is niet groter dan ca. 3,5 x 3,5 x 0,5 mm. Door het gebruik van speciale IC’s geldt momenteel dat de grootte van de transponders in feite bepaald wordt door de antenne (spoel of microfilmantenne).

Batterijgebruik

De aanwezigheid van batterijen in de tags heeft voor- en nadelen. Is er een batterij aanwezig, dan spreken we van een actieve tag. Is er geen batterij aanwezig, dan spreken we van een passieve tag.

Leesafstand

De maximale leesafstand wordt onder meer bepaald door:

 • Het oppervlak van de antenne.
 • De aanwezigheid van ferriet in de antenne van de tag. Ferriet trekt a.h.w. de magnetische veldlijnen naar zich toe, waardoor het bereik van een tag vergroot kan worden.
 • Het stroomverbruik. Actieve tags hebben tijdens het schrijven extra energie nodig, waardoor de max. schrijfafstand vaak maar de helft is van de max. leesafstand. Een laag stroomverbruik beïnvloed de lees/schrijfafstand positief.
 • De onderlinge afstand van de tag t.o.v. de ontvanger.
 • De aanwezigheid van elektrische geleidende materialen (beïnvloed in negatieve zin).
 • De sterkte van het afvragende veld van de ontvanger. Een sterker veld verhoogt de leesafstand, maar de veldsterkte is door wetgeving begrensd en afhankelijk van de frequentie.

 

RFID-t2

Temperatuurbereik

Het temperatuurgebied waarin tags gebruikt kunnen worden, wordt bepaald door het temperatuursbereik van de gebruikte batterij. Bevat de tag geen batterij, dan wordt het temperatuursbereik bepaald door de toegepast chip. Voor de 1 2 AME RESEARCH B.V. 13 ©2005, AME Research b.v. Meppel. Analyse, informatie, opinie over ICT automotive zijn er tag ontwikkeld met een bereik tot ca 250 °C. Deze tags bevinden zich in een soort thermosfles, waarin de warmte slechts langzaam binnen kan dringen. Tags op basis van kristallen kunnen beduidend hogere temperaturen aan dan tags met chips. In de praktijk worden echter de volgende maxima aangehouden.

RFID-t3


Dit dossier is eerder verschenen als onderdeel van een analyserapport bij AME Research. Analyse, informatie, opinie over ICT. Auteur: Paul Denneman