Artikelindex

1. Benoem projectleider

Hoewel het initiëren van een RFID systeem in principe uit alle geledingen van de onderneming kan komen, zal de stimulans toch vanaf het topmanagement moeten komen. Die stimulans kan namelijk in aanzienlijke mate bijdragen aan een geëffend pad naar succes. Als eerste stap in het invoeringsproces wordt een projectleider aangesteld. Deze dient zeer goed op de hoogte te zijn van alle processen en systemen in het bedrijf, alsmede van de totale ondernemingsdoelstelling.