Artikelindex

2. Bepaal doelstellingen

Aan de hand van de 'probleemstelling' moet worden nagedacht over de waarom's, de voorwaarden, de beoogde doelstellingen, de verwachte resultaten en aanpak van invoering. Er dient een tijdsplanning gemaakt te worden en er moet een introductieplan komen.