Artikelindex

3. Stel eisenpakket samen

Inventariseer en onderzoek alle bedrijfsactiviteiten waarmee men te maken krijgt voor wat betreft huidige en toekomstige gegevensverwerking, doorstroom van goederen, voorraadniveaus en dergelijke. Van belang bij het eisenpakket is ook om de toekomstige ondernemingsstrategie erbij te betrekken ( nieuwe producten, een veranderde marketingstrategie enz.).

Verder zal rekening moeten worden gehouden met beschikbare computercapaciteit, teneinde een indruk te hebben of de aanwezige computer de stroom nieuwe gegevens uit het systeem aankan. Het eisenpakket beperkt zich echter niet tot capaciteitsgegevens en goederenstroomgegevens.

Er hoort ook een trajectschema bij waarin kritieke punten van het invoeringsproces worden vastgelegd. Typische 'critical paths' zijn: afronding van de specificatiefase, opstarttijdstip, trainingen voor alle betrokkenen en de uiteindelijke afronding. Het kan vaak geen kwaad om ook een simulatieproces op te nemen in het schema. Hierdoor kunnen kostbare fouten worden geëlimineerd.