Artikelindex

6. Maak een implementatieplan

De beste methode om een RFID identificatiesysteem te implementeren is een goed geplande, stapsgewijze invoering volgens een bepaald schema. Een systeem zal evenwel zelden in één keer feilloos werken. Daarvoor zijn er teveel afhankelijkheden tussen de componenten onderling (scanners, decoders, printers, tags enz.) én, niet te vergeten, van de mensen die met het systeem moeten werken.

Bij de invoering is het goed volgens vooraf vastgestelde stappen te werken. Uiteraard zal elke stap tot in details uitgewerkt moeten worden. Een goede manier is om een soort checklist op te stellen met daarin vermeld: specifieke activiteiten bij elke stap, een tijdplanning en een taakverdeling onder de leden van het projectteam.