Als u verantwoordelijkheid draagt voor de logistiek van uw onderneming, dan is de Du Pont-analyse een nuttig instrument. U krijgt hiermee een integraal overzicht van alle financiële informatie, waaronder de balans en de resultatenrekening.

Dit spreadsheet helpt u nog een stapje verder: het stelt u in staat uw huidige situatie te vergelijken met het alternatief en het effect op de belangrijkste financiële kengetallen te beoordelen.

 

Spreadsheet Financiële Analyse Financiële Analyse

Dit hulpmiddel is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit. Auteur: Paul Denneman