APICS Certificering Review Courses

APICS Certificering Review Courses

De noodzaak voor persoonscertificering neemt steeds verder toe in de hedendaagse complexe samenleving. Certificatie is het onpartijdig vaststellen van vakbekwaamheid van personen voor het kunnen uitvoeren van beroepen, conform daarvoor geldende (internationaal) vastgestelde criteria, of bij het ontbreken daarvan, conform door betrokken partijen aanvaarde criteria. Zowel voor organisaties als voor individuele personen is het praktisch onmogelijk om door eigen waarneming vast te stellen of een persoon vakbekwaam kan functioneren.

APICS staat wereldwijd bekend omwille van de kwaliteit van de educatieve programma's voor certificering in Operations- en Supply Chain Management.

De afgeleverde certificaten zijn referenties waar alle rechtstreekse en onrechtstreekse spelers in de supply chain niet omheen kunnen. Daarmee heeft u uw vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

APICS certificeert personen momenteel op drie gebieden, namelijk Productie- en voorraadbeheer (CPIM), Logistiek, transport en distributie (CLTD) en Ketenmanagement (CSCP).