cat interim managementU heeft niet de tijd om te wachten totdat competent personeel is aan getrokken en opgeleid. Is er sprake van een tijdelijk tekort dan is het dilemma nog groter. De inzet van een interim manager is dan al gauw de beste oplossing. U zoekt dan een iemand die voldoende kennis heeft van de branche, beschikt over de competenties die u nodig heeft en in staat is uw probleem op korte termijn op te lossen.

Interim management is het tijdelijk vervullen van een vacature in uw management team of middenkader. In principe blijft een interim manager slechts tijdelijk voor u werken en zal hij na het beëindigen van de opdracht uw organisatie weer verlaten. Meestal zal de interim manager zodanig gekwalificeerd zijn waardoor hij de functie kan invullen zonder een inwerkperiode en naadloos kan aansluiten bij de behoefte van de organisatie.

Werkwijze

Voor een interim manager is het van belang dat hij in een korte tijd productief kan zijn. Omdat wij een opdracht benaderen vanuit het procesdenken kunnen we - in combinatie met onze ervaring - snel up-to-speed zijn. Wij staan staan met beide benen op de grond en komen uit de praktijk waar we onze sporen reeds verdiend hebben.

We hebben maar één drijfveer: “Making supply chains better”. Hierbij laten we ons graag inspireren door de mogelijkheden die we zien. Door net even verder te kijken. Ons niet af te laten leiden door details en symptomen. Dingen zo eenvoudig mogelijk te maken, maar niet eenvoudiger.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.