Focus op wat kan

Mutatis Mutandis houdt zich bezig met het realiseren en implementeren van veranderingen binnen complexe Supply Chains in internationale organisaties waar wetgeving en overheidsregulatie een sterke rol speelt.

Mutatis Mutandis helpt ondernemingen bij het vormgeven en realiseren van een supply chain strategie. Dit gebeurt met aandacht voor de dynamiek die de materie met zich meebrengt. Bij de dienstverlening is een structurele inbedding van de veranderingen het uitgangspunt. Want het is niet de bedoeling 'kunstjes te leren', maar dat klanten de juiste dingen goed doen omdat zij dat zelf wensen en begrijpen hoe het werkt.

Binnen deze benadering past natuurlijk een uitgebreid trainingsaanbod waarbij de professionele ontwikkeling van medewerkers centraal staat. Daarom biedt Mutatis Mutandis een zeer veelomvattend opleidings- en certificeringsprogramma op het gebied van Operations- en Supply Chain Management aan. Onmisbare gereedschappen om verandering op gang te brengen en te borgen.

Logistiek en supply chain management wordt uitdagend als er allerlei uitzonderingen op het 'normale' proces gaan ontstaan. Mutatis Mutandis richt zich erop om deze uitzonderingen te beheersen en indien mogelijk te elimineren. Want het kan altijd beter.

Wil je weten hoe? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Laat je verrassen!

Pragmatisch maakt leergierig

De gewenste resultaten geven de richting aan, de actuele werkelijkheid is het startpunt. De ervaringen uit het verleden zijn waardevol omdat je daaruit veel kunt leren. Zo maakt Mutatis Mutandis gebruik van logistieke concepten die in de praktijk hun waarde hebben bewezen, maar de praktijk levert op zijn beurt waardevolle inzichten op die de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en methodieken bevorderen. Wat dat betreft zijn wij zeer leergierig.

Socratisch in aanpak

Door de juiste kritische vragen te stellen halen we tevoorschijn wat mogelijk is in de organisatie. Door buiten de gebaande paden te durven gaan, ontstaat creativiteit en ontdekken we nieuw perspectief op kwesties die ons bezig houden. Want gewoonten en vaste denkkaders staan veranderingen meestal in de weg.

Aandacht voor dynamiek

'Weten hoe het moet' alleen is niet voldoende. Inzicht in 'waarom zaken gaan zoals ze gaan' is nodig om structurele veranderingen te kunnen realiseren. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de dynamiek in de praktijk van de logistieke prestatie: de drijfveren van organisaties, de mechanismen die aan de bedrijfsprocessen ten grondslag liggen en de specifieke omstandigheden waarmee medewerkers te maken hebben.

Structurele inbedding

Het is natuurlijk mooi wanneer effectieve verandering duurzaam in de organisatie is ingebed. Mutatis Mutandis streeft bij de dienstverlening ernaar dat het verkregen inzicht, de geleerde vaardigheden en de nieuwe werkwijze structureel in de praktijk van alledag van het bedrijf zijn geïntegreerd.