Kwaliteitskosten verkoop en marketing

Preventiekosten

 • opleiding en training verkoopmedewerkers;
 • procedures offertes, beoordeling contracten, orderacceptatie, levering en nazorg opstellen;
 • (interne) formulieren ontwerpen;
 • ondersteuningsmateriaal voor verkoop;
 • (ontwerp)specificaties vaststellen;
 • marktvoorspellingen doen;
 • nagaan of aan wettelijke eisen wordt voldaan, zoals productveiligheid;
 • gebruikersonderzoek uitvoeren.

Beoordelingskosten

 • kosten verkoopondersteuning;
 • evaluaties door klanten;
 • verkoopkosten;
 • omzetverlies uitwerken/specificeren;
 • begeleiding veldtests;
 • 'incentive' en andere beloningsprogramma's;
 • marktonderzoek uitvoeren.

Interne faalkosten

 • kosten overdoen;
 • kosten nazorg/service per gebied/advertentie/product, enzovoort;
 • verlies omzet;
 • nee-verkoop;
 • incorrecte intakeorders;
 • speciale instructies;
 • 'recall'-acties (met name bestede tijd).

Externe faalkosten

 • te laat betaalde rekeningen;
 • buitensporige nazorg bij klant;
 • garantieclaims;
 • documentatie, folders, enzovoort herdrukken;
 • productaansprakelijkheid claims;
 • 'recall' producten:
  • verzending en transport retourgoederen;
  • advertenties;
  • gebruikers benaderen;
  • ingenomen goederen vervangen;
  • vernietigen.

 


Deze checklist is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit en Facility Management Magazine. Auteur: Paul Denneman