VeLA modelovereenkomst DBAAls lid van de Vereniging van Logistieke Adviseurs (VeLA) blijft Mutatis Mutandis, ondanks het uitstellen van de handhaving, gebruik maken van het VeLA-branchemodel Overeenkomst van Opdracht. Dit model is als sectorovereenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst en sluit naadloos aan op onze activiteiten.

Een extra motivatie om bij veranderingen in uw supply chain of logistieke proces, Mutatis Mutandis in te zetten als inhoudelijk adviseur, tijdelijke ondersteuning of senior project/programma manager.

Op 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA). Sindsdien geldt een overgangstermijn die inmiddels verlengd is tot ten minste 1 januari 2018. Voor “kwaadwillenden” blijft de termijn van 1 mei 2017 gehandhaafd. Kwaadwillenden zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers die opzettelijk en bewust een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan en/of laten voortbestaan.

Wat betekent de verlenging van de implementatietermijn in het algemeen?

  • De Wet DBA blijft van kracht, de VAR komt niet terug;
  • De implementatietermijn van de Wet DBA is ten minste tot 1 juli 2018 verlengd voor “goedwillenden”;
  • Het kabinet zoekt in de tussenliggende periode naar een concretisering van de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging”;
  • Vanaf 1 mei 2017 start de Belastingdienst met een (repressief) handhavingsbeleid voor “kwaadwillenden”.

Wat betekent de verlenging van de implementatietermijn voor u als opdrachtgever?

In principe verandert er niets. Mutatis Mutandis is en blijft volledig compliant met de Wet DBA en zal de nodige fiscale zekerheid willen blijven geven.

Wat is het VeLA branchemodel Overeenkomst van Opdracht?

Als voorzitter van de branchevereniging voor Logistieke Adviseurs (VeLA) heeft Paul Denneman zich sterk gemaakt om het VeLA-branchemodel Overeenkomst van Opdracht te ontwikkelen en door de Belastingdienst te laten goedkeuren. Een belangrijke reden om het branchemodel te ontwikkelen was dat de bestaande modellen van de Belastingdienst uitgaan van een resultaatverantwoordelijkheid. In het adviesvak is het meestal niet mogelijk om vooraf een resultaat vast te leggen, maar is er sprake van een inspanningsverplichting. Voor die situatie had de Belastingdienst geen standaard model beschikbaar. Samen met de Belastingdienst is de VeLA tot een sluitend model gekomen. 

Mutatis Mutandis streeft er naar dat het opdrachtgevers zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden om ons in te huren. Het vastleggen van afspraken is daarbij natuurlijk belangrijk, maar een administratieve rompslomp dient daarbij voorkomen te worden. Het model is dusdanig vormgegeven dat op een eenvoudige wijze de belangrijkste elementen - waaronder natuurlijk het duidelijk krijgen dat een adviseur niet in een arbeidsrelatie werkt - zijn afgedekt. Hierbij is een gezond evenwicht gevonden tussen de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Naast het invullen van de gegevens van de zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, staan alle voor de specifieke opdracht relevante informatie in de annex bij de overeenkomst. Hiermee is het opstellen van de overeenkomst in een oogwenk gebeurd.
 
Door het gebruiken van het VeLA-branchemodel - in plaats van de standaard modelovereenkomst 'geen gezag' - hebben zowel de opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf fiscale zekerheid dat bij 'waarneming ter plaatse door de inspecteur' vastgesteld wordt dat er geen arbeidsverhouding is en dus geen loonheffingen verschuldigd zijn. Dit alles natuurlijk mits er feitelijk volgens de overeenkomst gewerkt wordt. De fiscale beoordeling door de Belastingdienst van het VeLA-branchemodel Overeenkomst van Opdracht is vijf jaar geldig.