Artikelindex

TCO: een voorbeeld

In het navolgende werken we een voorbeeld uit, waarin we voor een product de TCO gaan bepalen. De TCO-analyse wordt uitgevoerd op artikelnummerniveau. De inkoopsprijs van het product of de dienst wordt hierbij als een gegeven beschouwd. We gaan uit van de volgende gegevens.

Naam leverancier   Voorbeeld leverancier
Locatie   Eindhoven
Artikelnummer   123456789
Artikelomschrijving   Testproduct
Nettoinkoopprijs per stuk euro/stuks 10
Bestelgrootte stuks 1000
Jaarverbruik stuks 12.000
Gemiddelde voorraad stuks 2500

Willen we TCO toepassen, dan moeten we het bedrijf in en verschillende elementen onderzoeken. Voor het model hebben we de volgende basisinformatie nodig.

ParameterEenheidWaarde
Uurtarief ontwikkeling euro/uur 70
Uurtarief inkoop/logistiek euro/uur 70
Uurtarief kwaliteit euro/uur 70
Uurtarief productie/magazijn euro/uur 40
Financieringskosten voorraden % 4
Afschrijvingstermijn ontwikkelkosten jaar 3

Als we eenmaal een artikelnummer hebben gekozen, moeten we de specifieke informatie verzamelen. Wij zijn gekomen tot de volgende informatie.

Ontwikkeling
  Productspecificatie      
1 Benodigde tijd om productspecificaties op te stellen uur   100
  Productontwerp      
2 Aantal dagen voor ontwikkeling tot nul-serie en wijzigingen dagen   10
  Leveranciersaudit      
3 Aantal leveranciersaudits x   1
4 Arbeidstijd per audit gedurende de ontwikkelingsfase uur   8
5 Reiskosten per audit gedurende de ontwikkelingsfase euro   100
  Productkwalificatie en -testen      
6 Aantal producttesten/inspecties x   3
7 Tijd nodig om één proefpoduct te inspecteren/testen uur   4
8 Totale tijd besteed aan vrijgave (excl. testen/inspecties) uur   40
  Gemiste verkopen als gevolg van levertijd productmallen      
9 Verschil in gemiddelde doorlooptijd van mallen met de concurrentie (sneller = negatief) dagen   -14
10 Verwachte extra verkopen per dag als gevolg van kortere 'time to market' euro dag 1000
Inkoop
  Expediting      
11 Tijd besteed aan expediting verlate leveranties voor de leverancier per jaar uur jaar 52
  Veiligheidsvoorraad      
12 Benodigde veilligheidsvoorraad als gevolg van verwachte leveringsprestatie stuks   1000
  Inkooporders      
13 Benodigde materialen voor voorbereiding en verzending van een inkooporder (documenten en papier) euro   1
14 Communicatiekosten via EDI euro   1
15 Benodigde tijd om een EDI-inkooporder te verwerken uur   1
  Kortingen      
16 Betalingstermijnen per zending dagen   30
17 Betalingskorting per zending %   0,025
  Additionele kosten      
18 Vrachtkosten per zending euro   75
19 Invoerrechten per product %   0,05
20 Verzekeringen per zending %   0,08
Logistiek
  Ontvangsten      
21 Aantal inslagen per jaar met item x jaar 12
22 Tijd nodig voor manuele ontvangst goederen (excl. tellen) uur inslag 0,00
23 Tijd nodig voor (semi)automatische ontvangst goederen (excl. tellen incl. gebruik barcode of identificatieapparatuur) uur inslag 0,25
24 Tijd voor ingangscontrole en tellen uur inslag 0,25
  Levering magazijn naar verbruikspunt      
25 Aantal productieorders met item x jaar 150
26 Tijd voor allocatie van de producten in en uit het magazijn uur productieorder 0,15
27 Benodigde tijd voor ompakken van leveranciersverpakking naar verpakking gebruikt in productie uur productieorder 0,00
28 Transporttijd van magazijn naar productielocatie uur productieorder 0,15
  Niet-tijdige leveringen en herplannen      
29 Percentage te late leveringen %   5
30 Gemiddeld aantal dagen te laat dagen   21
31 Percentage te vroege leveringen     10
32 Gemiddeld aantal dagen te vroeg     7
33 Percentage van de voorraad die niet benodigd is, maar het gevolg is van de weigering van de leverancier om te herplannen %   2
34 Tijd dat deze voorraad ongebruikt is dagen   75
  Trage reactietijden      
35 Gemiddelde tijd besteed aan een leverancierscontact betreffende beschikbaarheid, eerder binnenhalen goederen of algemene inlichting betreffende de levering uur jaar 26
Kwaliteit
  Leveranciersaudit      
36 Aantal audits per jaar x   0,5
37 Arbeidstijd per audit uur audit 4
38 Reiskosten per audit euro audit 100
  Ontvangstinspecties      
39 Aantal steekproefsgewijze inspecties per jaar x   1
40 Arbeidstijd voor steekproefsgewijze inspectie van de binnenkomende goederen uur stuk 1
  Rework      
41 Line reject rate %   1
42 Benodigde tijd om een afkeur te herstellen uur stuk 0,25
Service
43 Field call rate (5 jaar) %   1
Milieu
44 Verzamelen/terugnemen van materiaal euro stuk 1
45 Kosten milieueisen in de komende vijf jaar euro 5 jaar 10.000

In combinatie met de basisgegevens komen we dan tot de volgende TCO.

 Kosten per jaar Kosten per product 
Productspecificatie 2.333   0,19  
Productontwerp 3.333   0,28  
Leveranciersaudit 220   0,02  
Productkwalificatie en testen 1.213   0,10  
Gemiste verkopen als gevolg van levertijd productmallen 14.000   1,17  
Ontwikkeling 21.100 1,76
Expediting 3.640   0,30  
Veiligheidsvoorraad 400   0,03  
Inkooporders 864   0,07  
Kortingen -3.395   -0,28  
Additionele kosten 6.901   0,58  
Inkoop 8.410 0,70
Ontvangsten 120   0,01  
Levering magazijn naar verbruikspunt 1.800   0,15  
Niet-tijdige leveringen en herplannen 27   0,00  
Trage reactietijden 1.820   0,15  
Kwaliteit 1.460 0,12
Field call rate (5 jaar) 6.000   0,50  
Service 6.000 0,50
Verzamelen/terugnemen van materiaal 600   0,05  
Kosten milieueisen in de komende vijf jaar 2.000   0,17  
Milieu 2.600 0,23
Totaal additionele kosten 43.338   3,61  
Nettokosten leverancier inkoop product 120.000   10,00  
Totale kosten inkoop product 163.338 13,61

We zien in deze eenvoudige analyse dat boven op de kale inkoopskosten van een product circa 36% aan additionele kosten komt. Willen we onze TCO omlaag brengen, dan zien we snel op welk gebied we dit kunnen doen. In dit voorbeeld wordt de TCO enorm lager (1,17 per product) doordat we kiezen voor een leverancier die onze productiemallen sneller kan leveren. We zijn sneller op de markt en verkopen daardoor meer producten. De andere leverancier is dan misschien wel goedkoper, maar zal ons omzet kosten.

Nu is een model niet meer dan een aanname van de werkelijkheid met een aantal simpele sommetjes. Bij dit artikel hebben we het spreadsheetmodel gevoegd, dat u voor uw bedrijf kunt aanpassen en gebruiken. U zult verteld staan van de keuzen die u al gemaakt hebt.