Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

  • Spoedorders zijn vaak nodig om aan de klanten een goede dienstverlening te kunnen waarborgen. – Het percentage spoedorders op de overige orders dient beperkt te worden. Bedrijven waarbij het percentage spoedorders structureel boven de 10% ligt, hebben over het algemeen een planningsprobleem.
  • Het is raadzaam om naar klanten duidelijk te maken dat het accepteren van een spoedorder een uitzondering is. Het sneller kunnen afleveren van een spoedorder wil niet zeggen dat alle orders in die tijd afgeleverd kunnen worden. Naar de klant dient deze uitzonderingssituatie heel duidelijk gemaakt te worden. Dit kan door bijvoorbeeld een afwijkende (hogere) prijs te berekenen. – Indien een spoedorder tegen een hogere prijs geaccepteerd wordt, dan moet het bedrijf ervoor zorg dragen dat de order ook op het afgesproken moment afgeleverd wordt.
  • De productieafdelingen kunnen veel, maar ze kunnen niet toveren. Een order met een onhaalbare leveringstijd accepteren, omdat de order anders niet binnen gehaald wordt, heeft op langere termijn meestal een averechts effect.
  • Het is raadzaam om in de planning rekening te houden met het optreden van verstoringen en spoedorders. Dit kan door bijvoorbeeld een deel van de capaciteit (bijvoorbeeld 10%) niet in te plannen, maar te reserveren voor calamiteiten en spoedorders. Pas op het laatste moment wordt deze capaciteit toegewezen. Zijn er geen spoedorders dan kunnen we andere orders naar voor halen, of voorraad- of aanvulorders gaan maken.
  • Om het productieproces beheersbaar te houden dienen verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk en eenduidig te zijn. Een directeur, verkoper of commissaris die zelfstandig in de productie orderprioriteiten kan wijzigen mag eigenlijk niet voorkomen.
  • Het verdient aanbeveling om voor de acceptatie van spoedorders een afzonderlijke procedure te ontwikkelen.