Artikelindex

Aandachtspunten / checklist

  • Het verdient aanbeveling om bij alle binnenkomende goederen een pakboncontrole uit te voeren. Hiermee voorkomt u vele problemen zoals bijvoorbeeld het niet kloppen van de voorraad.
  • In de praktijk zal de meerderheid van de binnenkomende goederen een lage faalkans en/of lage faalkosten hebben. Het technisch controleren van deze goederen brengt over het algemeen ook geen hoge kosten met zich mee. Omdat dit echter wel de meerderheid van de binnenkomende zendingen is (circa 80%), vormen de totale controlekosten wel een aanzienlijk bedrag. Wordt er echter vanuit gegaan dat deze goederen niet of steekproefsgewijs worden gecontroleerd, dan kunnen de totale controlekosten aanzienlijk worden teruggebracht.
  • Een goede leveranciersselectie en -beoordeling kost tijd en dus geld. Het is dan ook zinvol om dit te doen voor goederen waarvan de controlekosten hoog zijn.
  • Goederen die kritisch zijn voor de kwaliteit van het eindprodukt zijn meestal door u gespecificeerde goederen. Omdat de faalkosten en de faalkans beide hoog zijn, moet naast het werken met een betrouwbare leverancier ook een (beperkte) technische controle uitgevoerd worden. Deze categorie goederen beslaat hooguit een paar procent van uw totale goederenbestand.
  • Veel goederen ondergaan bij de leverancier een eindcontrole. Bij de afnemer wordt vervolgens een ingangscontrole uitgevoerd. Omdat door het uitvoeren van twee bijna identieke controles de kosten onnodig hoog worden is er een tendens dat de ingangscontrole van de afnemer verplaatst wordt naar de eindcontrole van de leverancier. Door het meeleveren van keurrapporten en/of garantiecertificaten dient de leverancier te waarborgen dat het produkt aan de specificaties voldoet. De afnemer verlangt in deze gevallen meestal „zero defects” in de toelevering van goederen.