Artikelindex

Instant Probleemoplosser

Probleem Wat controleren?
Een elektronica assemblagebedrijf krijgt dagelijks vele verschillende onderdelen binnen. Deze onderdelen zijn ondermeer:

  • elektronische bouwstenen „passief” (weerstanden, condensatoren, spoelen, etc.);
  • elektronische bouwstenen „actief” (transistoren, IC’s, etc.);
  • elektromechanische bouwstenen (relais, schakelaars, etc.);
  • printed Circuit Boards (printplaten);
  • metalen en/of kunststof behuizingen;
  • diverse soorten kabel;
  • door de klant toegeleverde materialen (assemblage orders).

In totaal worden er circa 5000 actieve items gevoerd. De directie wil ISO 9001 invoeren en wordt geconfronteerd met het feit dat er ingangscontroles plaats moeten vinden. Zij vraagt zich dan ook af op welke wijze zij deze controles zo economisch mogelijk kan opzetten.

Oplossing
Zoals we in het voorgaande al gezien hebben is bestaat de goederenontvangst uit een aantal verschillende stappen.

Als eerste is er de overdracht van de goederen door de transporteur. Bij deze stap wordt gecontroleerd of het juiste aantal colli onbeschadigd is ontvangen. Geadviseerd wordt deze stap uit te voeren, omdat juridisch gesproken de goederen op dat moment geleverd worden.

De tweede stap is de controle van de pakbon op hoeveelheden, juistheid en zichtbare gebreken. Het is raadzaam deze stap voor alle binnenkomende goederen uit te voeren. Dit geldt dus ook voor de door de klant toegeleverde artikelen. Het kan het bedrijf achteraf een hoop ellende besparen door deze stap ook voor de door de klant toegeleverde materialen toe te passen. Het welles/nietes-spelletje over het wel of niet verstrekt hebben van de goederen wordt hiermee voorkomen.

De derde stap is de technische controle. Hieraan hoeven niet alle artikelen onderworpen te worden. Gebruiken we de matrix zoals beschreven in dit artikel, dan krijgen we: (zie matrix) De passieve elektronische bouwstenen worden tegenwoordig door iedere leverancier geleverd met een uitvalpercentage wat uitgedrukt wordt in ppb’s (parts per billion). De kans dat een component uitvalt is daardoor te verwaarlozen. Bij kabel is de kans op technische uitval minimaal. Om die reden wordt deze groep niet technisch gecontroleerd. De door de klant toegeleverde materialen vormen een afzonderlijk verhaal. Het assemblagebedrijf is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van de toegeleverde componenten. Om die reden worden deze componenten meestal niet gecontroleerd. De elektromechanische- en de actieve elektronische bouwstenen zijn over het algemeen erg betrouwbaar. Deze worden meestal vanuit de fabriek gegarandeerd met een maximaal uitvalspercentage dat in de parts per million (ppm’s) ligt. De juiste werking van deze bouwstenen wordt meestal pas na het assembleren getest. Voldoet de bouwsteen niet dan wordt deze vervangen. Het vooraf controleren van deze componenten is echter erg duur en omslachtig. Om die reden is het verstandig om deze bouwstenen in te kopen bij een „betrouwbare” leverancier. Voor deze groep wordt dan ook leveranciersbeoordeling/ selectie aanbevolen.

goederenontvangst-instant probleemoplosser

De kans dat er fouten optreden bij klantspecifiek gemaakte metalen en/of kunststof behuizingen is niet denkbeeldig. Krassen, maatafwijkingen en/of het niet volgens tekening gemaakt zijn, zijn veel voorkomende afwijkingen. Omdat de faalkans en de -kosten hoog zijn en het relatief goedkoop is om de goederen bij binnenkomst te controleren (er is geen speciale apparatuur nodig) wordt een technische controle aanbevolen.

De Printed Circuit Boards vormen het hart van het uiteindelijke eindprodukt. Door het belichten van de plaat en het wegetsen van overtollig koper wordt een bedradingspatroon op een kunststof plaat aangebracht. Zeker bij gecompliceerde PCB’s is een sluiting of onderbreking zonder speciale apparatuur nauwelijks te ontdekken.

Om die reden moet er gewerkt wordt met een „betrouwbare” leverancier, die beschikt over de nodig testfaciliteiten. Omdat een PCB altijd klantspecifiek is en aan wijzigingen onderhevig is, wordt geadviseerd een partijkeuring te houden. Bij deze keuring worden een aantal geleverde PCB’s vergeleken met de geldige versie van het sporenplan (lay out).

Tot slot de vierde stap. De vrijgegeven goederen kunnen op locatie gezet worden en de ontvangst wordt administratief verwerkt. Worden de binnenkomende goederen op deze wijze beoordeeld, dan zullen de beoordelingskosten minimaal zijn, terwijl er voldoende waarborg is dat er „foute” componenten in het assemblageproces gebruikt worden.

 


Dit artikel is eerder verschenen in de Vraagbaak Inkoop en Logistiek en de Kennisbanken logistiek van TenHagen Stam Uitgevers. Auteur: Paul Denneman.