Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

 • Aanvaard offertes bij voorkeur schriftelijk. U heeft dan een bewijs dat u de offerte aanvaard heeft. Verwijs in de bevestiging naar de offerte. Nadat u de offerte aanvaard heeft is herroepen in principe niet meer mogelijk en kan de aanbieder niet meer onder de offerte uit.
 • Een offerte kan door de aanbieder alleen herroepen worden, indien er geen geldigheidstermijn is aangegeven en dan nog voor het moment dat deze door de tegenpartij is geaccepteerd. Een offerte met daarin een strikte termijn vervalt automatisch na het aflopen van deze termijn.
 • Een „vrijblijvend” uitgebrachte offerte geeft de aanbieder meer herroepingsmogelijkheden. In dat geval kan hij bijvoorbeeld een plotselinge prijsstijging nog doorberekenen tot het moment van ontvangst van uw acceptatie.
 • Een offerte dient u binnen de gestelde termijn of indien niet genoemd een redelijke termijn te aanvaarden
 • Een mondeling uitgebrachte offerte vervalt indien het niet onmiddellijk wordt aanvaard.
 • Laat alles wat essentieel is in de offerte vermelden. Een hoop discussie achteraf wordt hiermee vermeden.
 •  In de praktijk kwam het regelmatig voor dat de aanbiedende partij verwees naar de verkoopsvoorwaarden en de accepterende partij naar de inkoopsvoorwaarden. In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is gesteld dat de voorwaarden geldig zijn van die partij die er het eerst expliciet naar verwijst. Van de geldende voorwaarden kan alleen expliciet en schriftelijk worden afgeweken. Hierbij is het dus niet voldoende in een later stadium overeen te komen dat uw handelsvoorwaarden van toepassing zijn. Wilt u als inkoper ervoor zorgdragen dat er naar uw inkoopsvoorwaarden wordt verwezen, dan is het verstandig om schriftelijk een aanvraag voor offerte te doen. In deze aanvraag verwijst u dan naar uw inkoopsvoorwaarden.
 • In een offerte dienen minimaal de volgende zaken duidelijk gemaakt te zijn:
  • de gespecificeerde omschrijving van het product of de dienst;
  • de gespecificeerde omschrijving van additionele diensten zoals installatie, garantie, service, onderhoud, en dergelijke;
  • de prijs (inclusief en/of exclusief BTW, kortingen);
  • levertijd; · leverings- en betalingsvoorwaarden;
  • verwijzing naar handelsvoorwaarden;
  • betreft het een „vrijblijvende” offerte;
  • indien van toepassing, de geldigheidsduur.