Artikelindex

Instant Probleemoplosser  

Probleem: Een relatief kleine productieonderneming maakt deel uit van een groot internationaal opererend concern. De onderneming levert alle producten uit voorraad. In de afgelopen periode heeft er een strategische heroriëntatie plaatsgevonden, wat geresulteerd heeft in een aanpassing van de basisstructuur. Aanleiding voor de strategische oriëntatie waren tendensen in de markt zoals:

  • – prijserosie;
  • – een verhoogde benodigde kwaliteit;
  • – een hogere leveringsbetrouwbaarheid;
  • – kortere leveringstijden;
  • – flexibiliteit qua leveringstijden en assortiment.

De verbeteringen in de basisstructuur hebben geleid tot het company- wide invoeren van de JIT-filosofie. Voor de betreffende onderneming werd er aan toegevoegd dat het productieproces moest worden omgebouwd van een flow-shop naar een groepsgewijze indeling. Ook werd voorgesteld het ontkoppelpunt te verplaatsen naar het assembleren op order. Hebben de aanpassing van de basisstructuur van de onderneming en de gegeven voorstellen gevolgen voor de besturing van de goederenstroom in de onderneming?  

Oplossing: De basisstructuur van de onderneming is door de heroriëntatie aangepast. Dit zal alleen al daarom gevolgen kunnen hebben voor het besturingsconcept, de logistieke organisatie en de logistieke systemen. Voorgesteld wordt om over te gaan op de JIT-filosofie, de productie om te bouwen naar een flow-shop en het ontkoppelpunt meer stroomopwaarts te plaatsen. Alle drie de aspecten hebben direct te maken met de goederenstroom. De goederenstroom zal na deze ingrepen anders gaan verlopen. Het ligt dan ook voor de hand dat de wijze van besturing ook aangepast zal moeten worden.


Dit artikel is eerder verschenen in de Vraagbaak voor Inkoop en Logistiek en de Kennisbanken Logistiek van SDU Uitgeverij. Auteur: Paul Denneman