Artikelindex

Instant Probleemoplosser

Probleem Prijswijziging: Een onderneming heeft twee filialen waar klanten direct de produkten kunnen kopen. Ook heeft de onderneming een postorderafdeling. Hiervoor brengt zij eens per kwartaal een catalogus uit met daarin het produktenpakket met de daarbij behorende prijzen. Afzonderlijk worden met vaste klanten kortingen overeengekomen. Door een stijging van de inkoopkosten wil de onderneming de prijzen aanpassen. Hoe kan zij dit doen?

Oplossing: We nemen aan dat in de filialen de produkten afzonderlijk geprijsd zijn. Door nieuwe prijslabels aan te brengen kunnen de nieuwe verkoopprijzen worden vastgesteld. Voor het postordergedeelte ligt het iets moeilijker. Staat er een datumaanduiding op de catalogus (bijvoorbeeld „lente 2011”), dan zal zij waarschijnlijk moeten wachten totdat de catalogus „zomer 2011” wordt uitgebracht. Staat er geen datum aanduiding op, dan kan de onderneming de oude catalogus herroepen en een nieuwe uitbrengen.


Dit artikel is eerder verschenen in de Vraagbaak voor Inkoop en Logistiek en de Kennisbanken Logistiek van SDU Uitgeverij. Auteur: Paul Denneman