Artikelindex

Supply Chain Management een hype?

Als slechts 12% van de Nederlandse bedrijven een Supply Chain Management(SCM)strategie heeft geïmplementeerd, is dan al die ophef over ketenintegratie wel relevant? Is het niet meer een hype die sterk wordt gestuurd door de software-branche om SCM-producten te slijten? Natuurlijk speelt ook hier weer het verhaal van de kip en het ei. Wat was er eerder, de software of het SCM-concept?

Wereldwijd zijn er honderden bedrijven actief met het ontwikkelen van SCM-software. Alleen al de grootste tien boekten in 2003 een omzet van bijna 2 miljard dollar. Blijkbaar is er dus een behoefte aan SCM-software. Maar het jaar 2003 gaf ook aan dat de investeringen (en dus omzet) in SCM-software sterk is teruggelopen. Blijkbaar vinden de bedrijven die moeten investeren in een geïntegreerde keten de kosten nog niet in verhouding staan met een (snelle) terugverdientijd. Misschien dus toch een hype?

Supply Chain Management is in ieder geval onlosmakelijk verbonden met informatietechnologie. En IT is wel een belangrijk element in de moderne bedrijfsvoering. Daarom lijkt het erop dat de komende jaren weer veel bedrijven gaan investeren in SCM-software. Ondanks dat bijna eenderde van de Nederlandse bedrijven nog niet eens weet wat Supply Chain Management wil zeggen, is SCM bij de grote ondernemingen wel degelijk een issue.

In tegenstelling tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld MRP en ERP blijkt dat de voorlopers op het gebied van SCM toch met name in het gebied van de logistieke dienstverlening en de groothandel te liggen. Op zich niet zo vreemd, omdat juist in deze sectoren logistiek een ‘core-business’ is. De sector moet wel investeren, want stilstand is achteruitgang en door de omvang van de logistieke activiteiten zullen de investeringen daar sneller kunnen worden terugverdiend. In deze sectoren zijn de eerste projecten geweest en nu kunnen de best practices tegen aanzienlijk lagere kosten in andere sectoren worden ingezet. Alhoewel ruim 30% van de bedrijven niet met SCM bezig is, blijkt dat in bijna 70% van de bedrijven wel degelijk stevig wordt of is nagedacht over het ontwikkelen en invoeren van een SCM-strategie. Dat is niet echt meer een hype te noemen.