Artikelindex

Zijn Software leveranciers de enabelers van de virtuele Supply Chain?

In de afgelopen jaren is er een sterke aandacht geweest voor de Supply Chain Planning-oplossingen. Als gevolg daarvan is de markt voor SCP sneller gegroeid dan die voor Supply Chain Execution (SCE)oplossingen. De aandacht die SCP heeft gehad bleek lucratief te zijn. De software bleek snel te kunnen worden terugverdiend. De SCE-oplossingen zullen hiervan profiteren. De komende jaren zal er meer aandacht uitgaan naar de operationele aspecten van Supply Chain Management en als gevolg van deze ontwikkeling zullen de groeicijfers van SCP en SCE meer naar elkaar toe groeien. Maar niet alle SCE-leveranciers zullen hiervan profiteren. De markt voor SCE-oplossingen is erg gefragmenteerd. Wereldwijd zijn er honderden leveranciers actief. Binnen zeer specifieke bedrijfstakken strijden vaak meerdere verschillende gespecialiseerde leveranciers om de gunst van hun klant. Slechts weinigen begrijpen de totale complexiteit en samenhang van alle SCE-applicaties. Wil een leverancier optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de verwachte groei te bieden heeft, dan is het van levensbelang dat de SCE-leverancier het volledige SCM-scala van oplossingen en de bijbehorende strategieën begrijpt. Daarnaast zal de toekomstige SCE-leverancier nog over voldoende innovatieve kracht moeten bezitten om de vooruitgang van de keten mede vorm te geven.

Natuurlijk heeft dit alles consequenties voor de makers van software. De softwaremarkt van nu laat zich het beste vergelijken met de automarkt van rond de jaren dertig. Toen waren er ook nog geen auto’s die tachtig kilometer per uur konden rijden. Zo bestaat er nu nog geen software die precies doet wat de klant wil. Ooit zal dat komen, maar nu moeten we ons maar neerleggen bij het feit dat de laatste versie van de software altijd achterloopt bij de wens van het moment. Het zullen de softwareleveranciers zijn die – weliswaar gebukt onder een zware druk van hun klanten – bepalen op welk moment de keten van de toekomst kan worden gerealiseerd. Gelukkig zien we nu al dat de verschillende leveranciers de genoemde ‘enabling technolgies’ integreren in hun oplossing, daarmee de virtuele Supply Chain een stapje dichterbij brengend.

 


Dit artikel is in 2005 verschenen in het Handboek Logistiek en Informatietechnologie van TenHagen Stam Uitgevers. Auteur: Paul Denneman.