Artikelindex

ITIL versie 3 is opgebouwd rond levenscyclusfasen voor diensten, dat als meerwaarde heeft dat hiermee expliciet rekening kan worden gehouden. De keuzen die zijn gemaakt in de afbakening, lijken niet altijd even logisch.