Artikelindex

Groepen kwaliteitskosten

Kwaliteitskosten kunnen we onderverdelen in drie hoofdgroepen. Deze zijn:

  • Preventiekosten
    Dit zijn de kosten van het voorkomen van kwaliteitsfouten. Dit zijn dan ook voornamelijk de kosten voor de verbetering van het kwaliteitssysteem, opleiding en training en aanschaf van betere apparatuur. Dit alles ter voorkoming van fouten. De preventiekosten zijn verbonden aan uitgaven om de kans op kwaliteitsafwijkingen, fouten dus, te verkleinen.
  • Beoordelingskosten
    Dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het tijdig vaststellen van fouten. Hieronder vallen voornamelijk de arbeidsuren die gemoeid zijn met het opsporen van fouten. Dit zowel binnen als buiten het productieproces. Hieronder vallen de kosten van het beoordelen van producten en processen. Doel is dan altijd om het aantal en de gevolgen van optredende fouten te minimaliseren.
  • Faalkosten
    Dit zijn de kosten als gevolg van fouten. Deze kosten zijn voornamelijk het gevolg van verspillingen en verliezen, maar omvatten ook de kosten van reparatie, schadeclaims, verlies van klanten, enzovoort. De faalkosten worden vaak nog onderverdeeld naar interne en externe faalkosten. De interne faalkosten ontstaan als gevolg van fouten die nog op tijd worden bemerkt, dus voordat de klant ze opmerkt! Onder deze kosten vallen ook de verspillingen en de verliezen. De externe faalkosten zijn het gevolg van gebreken die de afnemer constateert.

We zien hier dat er nogal wat kosten kunnen optreden door het niet-leveren van de juiste producten. Op deze wijze kunnen we eenvoudig het aan het begin van deze paragraaf genoemde percentage van 17% verklaren.