Artikelindex

Een gedegen voorbereiding is van essentieel belang bij het invoeren van automatische productidentificatie door middel van RFID. Een automatisch identificatiesysteem, zoals een RFID, is veel meer dan alleen maar een verzameling informatieverwerkende apparatuur en bijbehorende software. Invoering van zo'n systeem gaat namelijk enorm veel zaken in het bedrijf beïnvloeden. Er moet dus vooraf worden nagedacht over het waarom, over de voorwaarden, het beoogde doel, te verwachte resultaten en over de aanpak van de invoering.