Artikelindex

10. Evalueer tijdens en achteraf

Tijdens en na de implementatie is het van groot belang dat regelmatig wordt geëvalueerd met alle betrokkenen. Dit kan groepsgewijs onder leiding van bijv. de projectteamspecialisten, waarbij aan de projectleider wordt gerapporteerd.

 

 


Dit dossier is eerder verschenen als onderdeel van een analyserapport bij AME Research. Analyse, informatie, opinie over ICT. Auteur: Paul Denneman