Artikelindex

7. Zet een trainingsprogramma op

Voorbereiding, training en begeleiding worden wel beschouwd als de meest kritische factoren in het gehele implementatieproces. Het is belangrijk om alle betrokkenen in een zo vroeg mogelijk stadium bij het proces van invoering te betrekken. E

en eerste stap in zo'n trainingsprogramma zou kunnen zijn: een totaalbeeld schetsen van het systeem zoals dat eruit gaat zien. Daarbij moeten dan aan de orde komen:

  • het waarom van een RFID/systeem,
  • de doelstelling,
  • wat betekent de overgang voor het bedrijf,
  • welke efficiencyverbeteringen zijn te verwachten, en
  • uit welke componenten bestaat het systeem.

Meer gedetailleerde informatie zoals bijvoorbeeld hoe de afzonderlijke delen van het systeem werken en allerlei procedures, wordt in een later stadium gegeven aan een kleinere groep, bijvoorbeeld de mensen die ermee moeten werken. Deze stap kan worden omschreven als een training "on the job".

Als het systeem is geïnstalleerd komt de derde stap, de praktijk aan de orde. Deze training wordt in principe dus op de werkvloer gegeven.

Tenslotte de vierde stap en wel als het systeem is opgestart. Hierbij is het vooral van belang de voorgaande stappen te evalueren, de mensen te begeleiden op het werken met het systeem, het systeem te controleren op een juiste werking en te luisteren naar eventuele opmerkingen ('feedback') van de zijde van het personeel.