Artikelindex

Analyse voorraadsituatie

In het voorgaande hebben we gezien dat aan de hand van een aantal criteria, zoals omzet, marge, aantal leveringen, voorraadwaarde en verbruik, artikelen als A-, B- of C-artikel kunnen worden geclassificeerd. Vervolgens kunnen analyses worden uitgevoerd waarmee inzicht wordt verkregen in omloopsnelheden en de verhoudingen tussen omzet, marge en voorraadhoogte per klasse.

Nadat de ABC-classificatie is toegekend, kan de omloopsnelheid van de artikelen worden geanalyseerd. De omloopsnelheid van de voorraden geeft aan hoe lang de voorraden in het magazijn liggen opgeslagen. Hoe hoger de uitkomst van deze ratio, des te korter liggen de voorraden opgeslagen en komt het in de voorraden geïnvesteerde vermogen beschikbaar en hoe ruimer de liquiditeit (liquide middelen) van de onderneming.

Omloopsnelheid voorraden

Hoe lager de voorraad ten opzichte van de omzet, des te hoger de omloopsnelheid of des te minder aantal dagen voorraad aanwezig. Ook hier spreekt voor zich dat een goede waarde afhankelijk is van de branche waarin wordt geopereerd. De omloopsnelheid van de voorraad bij een groentewinkel zal nu immers hoger moeten liggen dan bij een antiquair.