Artikelindex

Aandachtspunten ABC-analyse

Voor het effectief uitvoeren van een ABC-analyse in het voorraadbeheer moet aan enkele voorwaarden worden voldaan:

  • het criterium van de analyse moet aansluiten op het doel van de analyse;
  • de analyse moet zijn gebaseerd op voldoende betrouwbare gegevens;
  • de uitkomsten moeten altijd worden getoetst op uitzonderingsgevallen;
  • de analyse moet periodiek worden uitgevoerd om verschuivingen tijdig te signaleren.

Daarnaast verdient het aanbeveling om het analyseresultaat grafisch voor te stellen, omdat het daardoor beter aanspreekt.

 


Dit dossier is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit. Auteur: Paul Denneman