Artikelindex

Weerstand bij verandering

In de praktijk blijkt de weerstand tegen verandering terug te brengen te zijn tot een zestal lagen die consequent en herhaaldelijk optreden. Deze zes lagen zijn in relatie te brengen met de drie basisvragen omtrent veranderingen. Alhoewel de lagen van verandering bijna altijd waar te nemen zijn, hoeven ze niet altijd voor te komen. Maar als ze voorkomen, komen ze meestal voor in een vaste volgorde. Is dat niet zo, dan zouden wel in die volgorde moeten worden opgelost.

De zes lagen zijn:

  1. Er is geen overeenstemming over het probleem.
  2. Er is geen overeenstemming over de richting van de oplossing.
  3. Er is geen overeenstemming of de voorgestelde oplossing wel het probleem oplost.
  4. Er zijn twijfels of de voorgestelde oplossing geen onbedoelde bijeffecten zal hebben (‘Ja, maar ….’).
  5. Er ontbreekt een duidelijke route rond de beperkingen die de invoering van de oplossing in de weg staan (‘Het kan niet zo, omdat …..’).
  6. Er ontbreekt opvolging, zelfs nadat er overeenstemming is over hoe verder met het probleem om te gaan.

Alhoewel de lagen van verandering bijna altijd waar te nemen zijn, hoeven ze niet altijd voor te komen. Maar als ze voorkomen, komen ze meestal voor in een vaste volgorde. Is dat niet zo, dan zouden wel in die volgorde moeten worden opgelost.