Artikelindex

Hulpmiddelen

De denkprocessen voor verandering Goldratt heeft een aantal concrete hulpmiddelen ontwikkeld en geïntroduceerd die kunnen helpen het veranderingsproces op de juiste wijze te ondersteunen. Het doel van deze hulpmiddelen is om een antwoord te vinden op de drie vragen die essentieel zijn om een gefocuste verbetering te bewerkstelligen. De hulpmiddelen zijn:

  1. Conflictdiagram of Core Conflict Cloud;
  2. Current Reality Tree;
  3. Conflict Resolution Diagram;
  4. Future Reality Tree;
  5. Negative Branch Reservation;
  6. Prerequisite Tree;
  7. Transition Tree.

In tabel 1 is een schema weergeven dat de drie basisvragen in relatie brengt met de zes lagen van verandering en ons vanuit de laag van verandering brengt naar het toe te passen hulpmiddel.

Basisvraag

Doelstellingen

Middelen

Waargenomen weerstand

Weerstandslaag

Is er een oplossing voor het probleem?

Oplossingsrichting

Te gebruiken hulpmiddel

Wat moet er worden veranderd?

Beoordeling van de situatie, beschrijving van de huidige realiteit en identificatie van het basisprobleem of conflict, alsmede de veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen

Diagnose en een systematisch onderzoek naar de grondoorzaken

Naar voren brengen van problemen die we niet kunnen beïnvloeden

Geen overeen-

stemming over de aard van het probleem

Er is geen probleem

Niet nodig

Het probleem is anders

Zoek overeenstemming over het bestaan van het probleem

Current Reality Tree

Het probleem kan niet door mij opgelost/aangepakt worden

Zoek overeenstemming over de aard van het probleem

Core Conflict Cloud

Waarin moet het worden veranderd?

Onder woorden brengen van de visie/oplossing, beschrijving van de strategie om te komen tot de gewenste oplossing en voorkomen van niet-gewenste bijeffecten

Voorschrijven, nemen van beslissingen en uitwerking van de oplossing

De voorgestelde oplossing kan onmogelijk het verwachte resultaat hebben

Geen overeen-
stemming over de richting van de oplossing

Ik heb een andere richting voor een oplossing

Zoek overeenstemming over de richting van de oplossing

Injected Cloud

De voorgestelde oplossing zal tot een negatief resultaat leiden

Geen overeen-
stemming of de voorgestelde oplossing wel het probleem oplost

Ja, maar de voorgestelde oplossing lost niet het gehele probleem op

Zoek geen overeenstemming over de volledigheid van de oplossing

Future Reality Tree
Negative

Twijfels of de voorgestelde oplossing geen onbedoelde bijeffecten zal hebben ('Ja, maar...')

Ja, maar de oplossing heeft een negatief resultaat

Onderken mogelijke negatieve resultaten

Branch Reservation

Hoe moet de verandering plaatsvinden?

Ontwikkeling van gedetailleerde plannen en een tactiek die duidelijk maakt wat er zal gaan gebeuren

Planning, teambuilding en leiderschap

Naar voren brengen van aspecten die de implementatie onmogelijk maken

Ontbreken van een duidelijke route rond de beperkingen die de invoering van de oplossing in de weg staan ('Het kan niet zo, omdat...')Ja, maar de oplossing kan niet worden geïmplementeerd

Onderken mogelijke obstakels/

weerstanden

Prerequisite Tree

Ja, maar het is niet helemaal duidelijk hoe de oplossing moet worden geïmplementeerd

Transition Tree

Synchronisatie van de inspanningen gedaan door diegenen die betrokken zijn bij de implementatie van de strategie

Naar voren brengen van twijfels over de samenwerking van/met anderen

Ontbreken van opvolging, zelfs nadat er overeen-
stemming is over hoe verder met het probleem om te gaan

Niet gedefinieerd/angst

Leiderschap

-

 

 


Dit dossier is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Excellente Bedrijfsvoering. Auteur: Paul Denneman