Artikelindex

Juiste methode

Natuurlijk moeten we altijd een kosten/batenafweging maken. Een beoordelingssysteem dat meer kost dan dat het oplevert, is per definitie geen goed systeem, hoe goed de methode, het pakket of wat dan ook in de markt staat aangeschreven.

In dit artikel wordt dus enerzijds gesteld dat het prestatieniveau moet worden gemeten. Anderzijds kan de wijze van beheersing per product of per leverancier verschillen. We moeten alleen deze wijze van beheersing vaststellen.

Het lijkt een zwart-wit begrip: 'leveringsprestatie'. Er wordt wel of er wordt niet op tijd geleverd. Alles of niets dus. Een beetje op tijd of een beetje te laat is niet mogelijk. Of toch wel?

In het vervolg van dit artikel willen we u een instrument in handen geven waarmee u de leveringsprestatie kunt meten. Kenmerk van dit instrument is dat er verschillende soorten leveranciers worden onderscheiden. Daardoor kan de wijze van beheersing voor ieder type leverancier anders zijn. Het begrip 'leveringsprestatie' wordt bij deze methode wel eenduidig, maar niet zwart-wit gedefinieerd.