Artikelindex

Meetmethodes

Natuurlijk zijn er vele verschillende meetmethoden. De hier uit te werken Leverings-Prestatie-Index™ is er daar één van. Een belangrijk pluspunt van deze methode is dat er eenduidigheid kan komen in de wijze van meten. Deze methode is opgesteld door een aantal grote uitbesteders samen met hun toeleveranciers. De belangen van beide partijen, klant en leverancier, komen daardoor goed tot uiting.

In onze Leverings-Prestatie-Index™ zijn de volgende vragen weerspiegeld:

  1. Worden de goederen op tijd geleverd?
  2. Worden de juiste aantallen geleverd?
  3. Welk gewicht wordt er toegekend aan het niet-tijdig leveren?

Om goed te kunnen meten moeten we onszelf een aantal zaken terdege afvragen, bijvoorbeeld:

  1. Van welke artikelen wil ik de leveringsprestatie bepalen?
  2. Van welke leveranciers wil ik de leveringsprestatie bepalen?
  3. Meet ik aan de hand van de door mij gevraagde leveringsdatum of de door de leverancier bevestigde leveringsdatum?
  4. Wat doe ik als een (inkoop)order wordt herpland?
  5. Is de leveringsdatum het moment van verzenden bij de leverancier, het moment van aankomst bij mijn magazijn of het moment van inboeking in mijn voorraadsysteem?

Als u aan de slag gaat, zult nog meer vragen tegenkomen. Het vooraf een antwoord bedenken op de voorgaande vragen zal u echter veel tijd en dus kosten besparen.