Artikelindex

Modellering van de producten en processen

Om de modellen te kunnen ontwikkelen en registreren bevat InSite een modelleersysteem. Daarmee kan het productieproces geheel grafisch worden gemodelleerd.

Figuur 6. InSite Modeler- schermoverzicht.

Figuur 6. InSite Modeler- schermoverzicht.

Ondanks het feit dat het ontwerpen van het model erg veel tijd kost, is het inbrengen van het model in InSite relatief eenvoudig. In het linkerpaneel vinden we alle componenten die nodig zijn om een model op te bouwen. In het rechterdeel wordt met behulp van de componenten een workflow gedefinieerd. Een belangrijk deel van het model wordt gevormd door deze workflow.

De workflow beschrijft de volgorde van de productiestappen en de beslisregels die gelden bij de toewijzing aan productie-eenheden. Daarnaast is het fabrieksmodel gelaagd opgebouwd.

Het is mogelijk om een model te gebruiken dat eenvoudig aan is te passen aan de wijzigende omstandigheden waarmee men geconfronteerd wordt. Immers productieprocessen veranderen en er komen locaties en fabrieken bij en er gaan er weer weg. Met een simpele muisklik kan men het model aanpassen aan specifieke eisen. Zo is het mogelijk om snel aanpassingen te maken indien er productieprocessen veranderen, zoals bijvoorbeeld wanneer er een productiefaciliteit bijkomt.