Artikelindex

Vrijwel geen bedrijf heeft tegenwoordig zijn orderverwerking nog niet geautomatiseerd. Orders worden bijna overal direct in een systeem gebracht. Voorraden worden on-line gecheckt, verzendpapieren en facturen worden automatisch aangemaakt.

In veel bedrijven is ook de productie zelf in hoge mate geautomatiseerd. Procesinstallaties worden bewaakt met computerapparatuur, numeriek gestuurde machines voeren discrete bewerkingen uit, gerobotiseerde bewerkingsmachines werken zij aan zij als geautomatiseerde transportsystemen.

De koppeling tussen orderverwerking en MRP (of ERP) enerzijds en productie anderzijds is echter nog veelal afwezig. Niet zelden worden de door een MRP- of ERPsysteem uitgeprinte productieopdrachten ingevoerd op toetsenborden van de geautomatiseerde productie-installaties. Dit kost tijd en geeft kans op fouten.


Dit artikel bevat een analyse die ten tijde van publicatie (2003) actueel was. De wereld verandert, dus sommige stellingen in dit artikel kunnen achterhaald zijn. Desalniettemin bevat het artikel vele elementen die nog steeds het lezen meer dan waard zijn.


Bovendien wordt vaak de output van de productie-installatie niet automatisch teruggekoppeld. Efficiency en effectiviteit kunnen dan niet centraal worden bewaakt. Centrale verwerking van de productiegegevens is daarnaast noodzakelijk voor het bewaken en verbeteren van de productkwaliteit.

Een Manufacturing Execution System (MES) brengt de koppeling tot stand tussen de administratieve en de technische bedrijfsomgeving. Een MES zorgt enerzijds dat de productieopdrachten tijdig worden toebedeeld aan de productie-installaties en anderzijds dat alle productiegegevens centraal worden verzameld en kunnen worden gebruikt om de performance te verbeteren.

Volgens de Gartner Group staat de toepassing van Manufacturing Execution Systemen nog in de kinderschoenen. Toch is het voor Supply Chain Management noodzakelijk dat de aansturing van de fabriek, alsmede het verzamelen van informatie real-time gebeurt met MES als smeerolie. Het registreren van gegevens per seconde is voor een ERP-systeem niet relevant. Dat is immers gericht op de middellange termijn. Een MES voorkomt, volgens de Gartner Group, dat gebruikers moeten drinken uit een brandweerslang.

In dit artikel gaan we in op een een aantal trends die Manufacturing Execution Systemen noodzakelijk maken. We laten ons licht schijnen op e-Manufacturing en kijken naar het MES in de applicatieketen.

Tot slot bekijken we de mogelijkheden van een bestaand pakket, namelijk InSite van Camstar. We hebben gekozen voor een bespreking van InSite omdat Camstar door Gartner (1999) als ‘visionair’ worden aangemerkt. De bedoeling van deze bespreking is slechts om u meer inzicht te geven in de denkwereld van een Manufacturing Execution System.