Artikelindex

Het model van autonome distributie

Het internet heeft een aantal (technologische) ontwikkelingen in gang gezet die ook hun weerslag hebben gehad in de wereld van de applicatie-integratie. Waren eerst de hiervoor behandelde modellen de status-quo in het land van applicatie-integratie, de webservices leiden een totaal nieuw model in. Dit model wordt het model van autonome distributie genoemd.

Het model van autonome distributie lijkt sterkt op het framework van webservices. Dit model is te zien als een uitbreiding op het model van samengestelde activiteiten (composite activities). Een belangrijke karakteristiek is dat verschillende applicatieservices worden gecombineerd om een nieuwe uitgebreidere webservice te bieden.

Het gaat echter nog een stap verder dan de traditionele webservices, omdat de verschillende services dusdanig geëxploiteerd worden dat ze bepaalde diensten dynamisch uitbuiten. Dat uitbuiten gebeurt op het moment dat ze nodig zijn. Dit impliceert een grote mate van synchroniteit, flexibiliteit en beschikbaarheid van diensten. Een voorbeeld van een dergelijke toepassing zou kunnen zijn dat we in het inkoopsysteem direct een link hebben naar een ‘gouden gids’ service op het internet om leveranciers van kantoormiddelen te lokaliseren.

Vervolgens, gebaseerd op de prijslijsten welke die leveranciers via het web openstellen, automatisch winkelen voor het benodigde artikel dat voor de laagste prijs beschikbaar is.

Alhoewel er nog weinig toepassingen van autonome distributie operationeel zijn, is het concept niet alleen veelbelovend maar ook fascinerend.