Artikelindex

Integratiepatronen

Om applicatie-integratie beter te kunnen begrijpen moeten we eerst inzicht verkrijgen in de aard van de integratieproblematiek. Dit doen we aan de hand van de meest algemene integratiecases.

Gezond verstand zegt dat de verschillende typen integratieproblemen ook een verschillende integratiebenadering nodig hebben. Bijvoorbeeld, het integreren van een retail point-of-sales systeem met een warehouse management systeem, dat gebruikmaakt van synchrone communicatiemethoden, vraagt een andere benadering dan het integreren van een inkoopordersysteem met verschillende supply chain partners, die gebruik maken van asynchrone Electronic Data Interchange (EDI).

Als we deze en andere cases bekijken, dan zien we dat een beperkt aantal integratiepatronen domineert. Deze patronen hebben we in figuur 2 weergegeven.

Figuur 2. Integratiepatronen.

Figuur 2. Integratiepatronen.

Uit de figuur blijkt dat de basisvormen van applicatieintegratie zijn:

  1. Monolithic
  2. Data consistency
  3. Multi-step process
  4. Composite activity
  5. Autonomous distribution

Verder zien we dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen synchrone en asynchrone communicatie. De twee begrippen en de verschillende vormen zullen in het navolgende worden toegelicht.