Artikelindex

Prince2-processen

De processen beschrijven de stappen die er genomen moeten worden. In tegenstelling tot de thema’s en principes is het niet strikt voorgeschreven dat alle processen toegepast moeten worden. Alhoewel Prince2 er in principe vanuit gaat dat alle processen in meer of mindere mate zullen voorkomen in een project, zal de noodzaak van ieder proces afzonderlijk bekeken moeten worden. Elk proces zal benaderd moeten worden met de vraag: hoe uitgebreid moet dit proces voorkomen in het proces? Het antwoord op deze vraag kan dus zijn dat een bepaald proces niet of minimaal van toepassing zal zijn. Hierin zit de kracht van Prince2: het is een methode die de bouwstenen aanreikt. Dit geeft tevens een bedreiging: door het te rigide toepassen van alle processen kan de besturing van het project dermate zwaar worden dat het niet meer in verhouding staat met het te bereiken projectresultaat.

In het Prince2-procesmodel is een overzicht van de verschillende processen weergegeven.

Prince2 4

Figuur 4. Prince2 2009 Procesmodel (bron: Office of Government Commerce)

 

Het Prince2-procesmodel kent de volgende processen:

Het Prince2-model

Figuur 5. Het Prince2-model