Artikelindex

7. Afsluiten van een Project (AP)

Bij veel projecten wordt het project gestopt nadat de laatste producten zijn opgeleverd. Binnen de Prince2-methodiek wordt er echter uitgegaan van een beheerste afsluiting van een project. De projectmanager dient bij een geplande of ongeplande beëindiging het project netjes af te sluiten. In dit proces treft de projectmanager de voorbereidingen voor de afsluitende bijeenkomst met de stuurgroep. In deze vergadering krijgt hij zijn toestemming om het project te sluiten. De doelstelling voor het Afsluiten van een Project zijn dan ook:

  • Het bepalen in hoeverre de doelen als gesteld in het Project Initiatie Document zijn behaald.
  • Het vaststellen in hoeverre de geplande producten ook daadwerkelijk zijn afgeleverd en geaccepteerd zijn door de klant.
  • Het vaststellen – indien relevant – dat er gebruiks- en onderhoudsrichtlijnen voor de afgeleverde producten zijn, inclusief benodigde training.
  • Het doen van aanbevelingen voor eventuele toekomstige aanpassingen en/of werkzaamheden.
  • Het opstellen van een Project-eindrapport (M07 Project-eindrapport).
  • Het archiveren van alle relevante projectdocumentatie
  • Het opleveren van een Postprojectreview (Q07 Postprojectreview).
  • Het opstellen van een aanbeveling aan de stuurgroep om de projectorganisatie op te heffen en de resources vrij te geven.